Prevođenje na nemački jezik dokumenata za rad u Nemačkoj i dokumenata za ostvarivanje prava na penziju

Prevođenje na nemački jezik dokumenata za rad u Nemačkoj i dokumenata za ostvarivanje prava na penziju

Prevođenje je, po svojoj definiciji, komunikacija značenja teksta na izvornom jeziku pomoću ekvivalentnog teksta na ciljnom jeziku. Prevođenje je složeni proces, koji zahteva visok nivo stručnosti i znanja prevodioca.

Agencija za prevodilačke usluge RISTIĆ PREVOĐENJE, između ostalih, pruža i usluge prevođenja na nemački jezik najrazličitijih dokumenata, neophodnih za nesmetano školovanje, obavljanje određenih zanimanja i ostvarivanja prava na penzionisanje i penziju.

Svaki dokument koji se prevodi na nemački jezik u agenciji za prevodilačke usluge RISTIĆ PREVOĐENJE je u skladu sa izrazima i sintagmama tipičnim za nemački jezik. Stručnost, znanje, iskustvo i profesionalnost prevodioca podrazumeva i to da dokument koji bude preveden bude bez greške, te se pre davanja dokumenata klijentu vrši detaljna interna kontrola prevedenog.

Agencija za prevodilačke usluge RISTIĆ PREVOĐENJE prevodi na nemački jezik dokumenta za sve medicinske radnike koji žele zasnivanje radnog odnosa u Nemačkoj. Agencija za prevodilačke usluge RISTIĆ PREVOĐENJE prevodi sva tiska dokumenta na nemački jezik, kao i sva specifična dokumenta na zahtev određenog medicinskog radnika. Prevođenje na nemački jezik obuhvata prevod:

  • diploma,
  • svedočanstava,
  • potrebnih uverenja,
  • svih stečenih dokumenata u vezi obrazovanja,
  • svih stečenih dokumenata u vezi dodatnog usavršavanja i obuka medicinskih radnika.

Pored dokumenta medicinskih radnika, agencija za prevodilačke usluge RISTIĆ PREVOĐENJE, pruža usluge prevođenja dokumenata na nemački jezik za sve ljude koji žele ostvarivanje prava na nemačku penziju u našoj zemlji. Ova vrsta prevođenja dokumenata na nemački jezik takođe obuhvata prevod na nemački i tipskih dokumenata, kao i specifičnih (dokumenta u vezi ostvarenog radnog staža iz radnog odnosa, potvrde, izvodi iz radne dokumentacije i slično).

Tokom svih godina uspešnog rada agencija za prevođenje RISTIĆ PREVOĐENJE je ostvarila saradnju sa velikim brojem institucija, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Saradnja je ostvarena i sa velikim brojem naših ljudi koji ive i rade u Austriji i Nemačkoj, kako bi im pružila usluge prevođenja dokumenata na nemački jezik neophodnih za nesmetan radi i boravak u ovim zemljama. Ovakva vrsta saradnje je samo dokaz i potvrda kvaliteta usluga koje pruža RISTIĆ PREVOĐENJE, kao i uže specijalizacije za prevođenje na određeni jezik najzastupljenijih dokumenata.Posebna akcija

Prevođenje tipskih dokumenata na engleski jezik RSD 1000,00

Nazovite nas na 063 85 45 689

Ovaj prozorčić će da se zatvori za 20 sekundi