Prevođenje na engleski jezik tipskih dokumenata u svojstvu sudskog tumača

Prevođenje na engleski jezik tipskih dokumenata u svojstvu sudskog tumača

Prevođenje na engleski jezik se kao potreba javio veoma davno. Danas je to jedan od najčešćih vrsta prevođenja. Prevođenje na engleski jezik usmeno i pismeno, pruža kao uslugu i RISTIĆ PREVOĐENJE, među brojnim uslugama koje nude.

Prevođenje na engleski jezik u Agenciji za prevodilačke usluge RISTIĆ PREVOĐENJE radi tim stručnjaka sa višedecenijskim iskustvom u ovom polju. Kod prevođenja na engleski jezik se podrazumeva da prevodioci dobro poznaju jezičku strukturu engleskog jezika, a sam pisani prevod dokumenata na engleski jezik RISTIĆ PREVOĐENJE radi na način da u celosti prenese poruku koja se zahteva od strane klijenata, bez greške, te se pre overe prevedenog teksta vrši detaljna interna provera. Kod ove vrste prevoda je takođe veoma važno da prevodioci dobro poznaju način na koji se određeni dokument prezentuje na engleskom jeziku u smislu fraza i izraza na engleskom jeziku.

RISTIĆ PREVOĐENJE vrši prevod svih dokumenata na engleski jezik, pa i tipskih dokumenata. Prevođenje na engleski jezik tipskih dokumenata RISTIĆ PREVOĐENJE radi u svojstvu ovlašćenog sudskog tumača za engleski jezik.

Prevođenje na engleski jezik tipskih dokumenata je veoma široko, gledajući vrste tipskih dokumenata koji se prevode.

Prevođenje na engleski jezik tipskih dokumenata obuhvata prevođenje:

 1. Izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih, venčanih,
 2. Uverenja o državljanstvu, nekažnjavanju, zaposlenju,
 3. Uverenja o položenom stručnom i državnom ispitu,
 4. Svedočanstava i diploma,
 5. Transkripti iz katastra,
 6. Potvrde o zaposlenju,
 7. Karton imunizacije i vakcinacije,
 8. Izvodi iz APR,
 9. Potvrde iz banke o deponovanim sredstvima,
 10. Potvrde o proseku ličnog dohotka,
 11. Presuda o razvodu,
 12. Kupoprodajnih ugovora,
 13. Bilansa stanja i uspeha,
 14. Statuta kompanije,
 15. Potvrda iz Poreske uprave,
 16. Medicinskih izveštaja.

Ono po čemu se Agencija za pružanje prevodilačkih usluga RISTIĆ PREVOĐENJE razlikuje od ostalih, koji se bave istim poslom, je da prevođenje na engleski jezik tipskih dokumenata radi u najkraćem mogućem roku, kako bi najbolje izašao u susret potrebama klijenata. Dostupnost RISTIĆ PREVOĐENJA u ovom slučaju je svakog dana 24h.

Ukoliko vam je potreban hitan prevod tipskih dokumenata na engleski jezik, RISTIĆ PREVOĐENJE vam stoji uvek na raspolaganju.Posebna akcija

Prevođenje tipskih dokumenata na engleski jezik RSD 1000,00

 

Nazovite nas na 063 85 45 689

Ovaj prozorčić će da se zatvori za 20 sekundi