Usmeno prevođenje kod javnog beležnika

Usmeno prevođenje kod javnog beležnika

Usmeno prevođenje je jedna od vrsta prevođenja. Ristić Prevođenje, u sklopu svojih prevodilačkih usluga, se stručno bavi i ovom vrstom prevođenja. Usmeno prevođenje se deli na simultano, koje je istovremeno kada da se govor prevodi u isto vreme dok se sluša ili uzastopno, ako se prvo čuje deo govora, pa se prevede i tada je reč o konsekutivnom prevođenju.

U savremenim uslovima poslovanja i rada sve prisutnije je usmeno prevođenje kod notara ili javnog beležnika.

Ristić Prevođenje se izdvaja kao Agencija za prevodilačke usluge po tome što pruža uslugu usmenog prevođenja (i simultanog i konsekutivnom) kod javnog beležnika za fizička i pravna lica.

Kod fizičkih lica se najčešće overavaju kod notara lična (tipska dokumenta), ali i složenija, kao što su kupoprodajni ugovori i drugo. Kod pravnih lica su to sva akta, statuti, dopunska osnivačka dokumentacija, kao i ona koja proizilazi iz tekućeg poslovanja, kao što su sve vrste ugovorenih poslova ili aneksa ugovora, te znanje i stručnost prevodioca moraju pratiti samu uslugu.

Sva overena dokumenta od strane notara potvrđuju ispravnost potpisanog i overenog dokumenta ili se u pojedinim slučajevima potvrđuje identifikacija lica koje je dokument potpisalo.

Za usmeno prevođenje se može reči da je sveobuhvatnije, kompleksnije, pa samim tim i zahtevnije za prevodioca u odnosu na ostale vrste prevođenja. Razlog leži u činjenici da prevodilac kod usmenog prevođenja mora imati multidisciplinarno znanje, a ono u istom trenutku podrazumeva da prevodilac raspolaže znanjem stranog jezika, svim frazama i izrazima koje se koriste u stranom jeziku, kao i stručnim izrazima koje koristi notar i sadržaju dokumenta koji se overava.

Kod usmenog prevođenja nema mogućnosti ispravke prevoda, jer ono spontano „teče“ tokom razgovora kada je reč o simultanom prevođenju. Kod konsekutivnog prevođenja se pravi vrlo kratka pauza razgovora, nakon koje prevodilac upoznaje strano lice ili notara sa izrečenim. Kod konsekutivnog prevođenja, od prevodioca se očekuje da sve izrečeno prevodi, bez propusta, što podrazumeva dodatnu koncentraciju i izuzetno pamćenje.

Najvažnija razlika između trajanja simultanog i konsekutivnog prevoda je vid jezičke poruke prevodioca. Kod simultanog prevodilac treba da razume jezičke poruke, dok se kod konsekutivnog prevoda koriste jezička sredstva kako bi se sklopile smislene rečenice u jednu celinu.Posebna akcija

Prevođenje tipskih dokumenata na engleski jezik RSD 1000,00

Nazovite nas na 063 85 45 689

Ovaj prozorčić će da se zatvori za 20 sekundi